Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

ক্ষুদ্র জাতিসত্তা,নৃ-গোষ্ঠী ও সাম্প্রদায়ভূক্ত দুঃস্থ,অসহায় ও দারিদ্র ব্যক্তিগনের নামের তালিকা

ক্ষুদ্র জাতিসত্তা,নৃ-গোষ্ঠী ও সাম্প্রদায়ভূক্ত দুঃস্থ,অসহায় ও দারিদ্র ব্যক্তিগনের নামের তালিকা

ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।

ক্রমিক নং

নাম

পিতা/স্বামী

গ্রাম

ওয়ার্ড নং

বাড়ী সহ মোট জমির পরিমান

মন্তব্য

০১

শ্রী মন্টু মাহাতো

বমিন মহাতো

দহতপুর

০১

.০৬ শতক

 

০২

শ্রী প্রদিপ

মন্টু  মহাতো

,,

,,

.০২ শতক

 

০৩

 শ্রী সঠিক মহাতো

মন্টু মহাতো

,,

,,

.০০ শতক

 

০৪

শ্রী রবিন মহাতো

আকলা

,,

,,

.০০ শতক

 

০৫

শ্রী বতিন

মহিন্দ্র

,,

,,

.০৪ শতক

 

০৬

শ্রীমতি  উত্তর বালা

শ্রী মন্টু  মহাতো

,,

,,

.০৬ শতক

 

০৭

শ্রী শনিতা

 শ্রী  সাজেন

,,

,,

.০৪ শতক

 

০৮

নন্দলাল

মৃত কারমা

,,

,,

.০৩  শতক

 

০৯

শ্রীমতি গেরি

প্যারিলাল

,,

,,

.০৫ শতক

 

১০

মহিন্দ্র

গবরা মহাতো

,,

,,

.০৫ শতক

 

১১

মিনতি রানী

শ্যামল

,,

,,

.০২ শতক

 

১২

মেনুকা

বিদেশ মহাতো

,,

,,

.০৩ শতক

 

১৩

 চানমুনি

প্রফুল্ল মহাতো

,,

,,

.০৪ শতক

 

১৪

শিরিস চন্দ্র

সখিয়া

,,

,,

.০০ শতক

 

১৫

বুদ্ধু

সখিয়া

,,

,,

.০৪ শতক

 

১৬

বাবুল মহাতো

সখিয়া

,,

,,

.০৩ শতক

 

১৭

রঞ্জন

 

 

 

.৩৩ শতক

 

১৮

শুরেশ মহাতো

মৃত প্রেমলাল

,,

,,

.০০ শতক

 

১৯

শুকটা  মহাতো

মৃত শুনি চরন

ধুরইল

,,

.০২ শতক

 

২০

শ্রী অমল

মৃত নরেন

,,

,,

.০০ শতক

 

২১

শ্রী রাম মহাতো

মৃত মনা মহাতো

,,

,,

.৩৩ শতক

 

২২

শ্রী শুনিল মহাতো

মৃত মনা মহাতো

,,

,,

.৬৩ শতক

 

২৩

শ্রীমতি নিরতি

শ্রী লক্ষন মহাতো

,,

,,

.২০ শতক

 

২৪

শ্রীমতি রেনুকা মহাতো

শ্রী রহিদাস মহাতো

,,

,,

.১০ শতক

 

২৫

শ্রী রামনাথ

শ্রী ভোলা নাথ

,,

,,

.০৫ শতক

 

২৬

 শ্রীমতি মালতি

সিনত মহাতো

,,

,,

.০৩ শতক

 

২৭

শ্রী রাজেন মহাতো

 সুধির মহাতো

,,

,,

.০২ শতক

 

২৮

 শ্রী বিজলি

ব্রজেন মহাতো

,,

,,

.০৩ শতক

 

২৯

শ্রী রাথ বালা

সুধির

,,

,,

.০০ শতক

 

৩০

শ্রী ধনমালা

কালিচরন

,,

,,

.০৩ শতক

 

৩১

 শ্রী যগেন্দ্র মহাতো

যতিন্দ্র মহাতো

,,

,,

.০৩ শতক

 

৩২

শ্রী লখিন্দ্র

যগেন্দ্র নাথ

,,

,,

.১০ শতক

 

৩৩

শ্রী রামবিলাশ

মহেন্দ্র

,,

,,

.১০ শতক

 

৩৪

শ্রী বাবলু মহাতো

মহেন্দ্র

,,

,,

.১০ শতক

 

৩৫

শ্রী বিরেন

পূর্নলাল মহাতো

,,

,,

.১০ শতক

 

৩৬

শ্রী  শুরু দয়াল 

মৃত কল্পুয়ান

,,

,,

.৩৩ শতক

 

৩৭

শ্রী গুরু দয়াল

মৃত কল্পুয়ান

,,

,,

.১০ শতক

 

ক্ষুদ্র জাতিসত্তা,নৃ-গোষ্ঠী ও সাম্প্রদায়ভূক্ত দুঃস্থ,অসহায় ও দারিদ্র ব্যক্তিগনের নামের তালিকা

ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।

ক্রমিক নং

নাম

পিতা/স্বামী

গ্রাম

ওয়ার্ড নং

বাড়ী সহ মোট জমির পরিমান

মন্তব্য

৩৮

শ্রীমতি বাসন্তি

মৃত উষিল

ধুরইল

০১

.০৪শতক

 

৩৯

শ্রী সেবানু

মৃত শুষিল

,,

,,

.০২শতক

 

৪০

শ্রী অভেশ

মৃত মহেন্দ্র

,,

,,

.০৪শতক

 

৪১

সচিন চন্দ্র মহাতো

মৃত যতিন্দ্র

,,

,,

.০৪ শতক

 

৪২

শ্রী সুধির মহাতো

মৃত কালিচরন

,,

,,

.০২০শতক

 

৪৩

শ্রী সুবাস মহাতো

মৃত নরেন মহাতো

,,

,,

.২০শতক

 

৪৪

শ্রী গজেন মহাতো

মৃত মকন্দ মহাতো

,,

,,

.০৪শতক

 

৪৫

শ্রী ওপেন্দ্র মহাতো

মৃত রঘু মহাতো

,,

,,

.০৩ শতক

 

৪৬

শ্রীমতি বাসন্তি

শ্রী বিপেন

,,

,,

.০২ শতক

 

৪৭

শ্রী সন্তোশ

শ্রী জগেন্দ্র মহাতো

,,

,,

.০৪ শতক

 

৪৮

শ্রী মহেশ   মহাতো

আসুন্দ্র মহাতো

,,

,,

.৩০ শতক

 

৪৯

শ্রী ঝুনিয়া পাগলী

 মহিন্দ্র মহাতো

,,

,,

.০০শতক

 

৫০

শ্রী শুধির মহাতো

মৃত শুবেশ

দহতপুর

,,

.৯৯ শতক

 

৫১

শ্রী সোবাশ মহাতো

মৃত মাখন  মহাতো

,,

,,

.২০ শতক

 

৫২

শ্রী মঙ্গল মহাতো

মৃত মাখন মহাতো

,,

,,

.৫০ শতক

 

৫৩

শ্রী মগেন মহাতো

মৃত ভূপেন

,,

,,

.০০ শতক

 

৫৪

 শ্রী মুন্টু মহাতো

রবিন্দ্র

,,

,,

.০৩ শতক

 

৫৫

শ্রীমতি সখি

শ্রী বিদেশ

,,

,,

.০৪ শতক

 

৫৬

শ্রী খোকন মহাতো

শ্রী মহিন্দ্র

,,

,,

.০৩ শতক

 

৫৭

 শ্রী মন্টু মহাতো

রবি

,,

,,

.০৩ শতক

 

৫৮

চানমুনি

জোগেশ

,,

,,

.০২ শতক

 

৫৯

কুনি বালা

শ্রী অমর সেন

,,

,,

.০৩ শতক

 

৬০

শ্রী গবেশ্বর

শ্রী নন্দলাল

,,

,,

.০৩ শতক

 

৬১

শ্রীমতি জোসনা

শ্রী অচিন মহাতো

,,

,,

.০৪ শতক

 

৬২

লক্ষন মহাতো

শ্রী যোগেস

,,

,,

.০২ শতক

 

৬৩

লক্ষিন্দ্র

শ্রী যোগেস

,,

,,

.০২ শতক

 

৬৪

শ্রী অমল চন্দ্র

শ্রী ললিত

,,

,,

.০৪ শতক

 

৬৫

বিশ্বনাথ

মৃত মেঘলাল

,,

,,

.০৬ শতক

 

৬৬

রুপা মুনি

শ্রী শুনিল

,,

,,

.১০ শতক

 

৬৭

শ্রী অনিল

শ্রী হিরা লাল 

,,

,,

.৩৩ শতক

 

৬৮

শ্রী অমল চন্দ্র

শ্রী লক্ষন

,,

,,

.২০ শতক

 

৬৯

শ্রী সুবল

শ্রী লক্ষন

,,

,,

.২০ শতক

 

৭০

মিনা

শ্রী মহিন

,,

,,

.০০ শতক

 

৭১

শ্রী শুমতি

শ্রী জগন্নাত

,,

,,

.০৪ শতক

 

৭২

বিষ্ণু

শ্রী মহিন

,,

,,

.২০ শতক

 

৭৩

শ্রী রাজেন

শ্রী রমিন চন্দ্র

,,

,,

.০৫ শতক

 

৭৪

কার্তিক চন্দ্র

শ্রী শুধির

,,

,,

.৪ শতক

 

ক্ষুদ্র জাতিসত্তা,নৃ-গোষ্ঠী ও সাম্প্রদায়ভূক্ত দুঃস্থ,অসহায় ও দারিদ্র ব্যক্তিগনের নামের তালিকা

ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।

ক্রমিক নং

নাম

পিতা/স্বামী

গ্রাম

ওয়ার্ড নং

বাড়ী সহ মোট জমির পরিমান

মন্তব্য

৭৫

পাউলুস এক্কা

মৃত বুদু এক্কা

কদমপুকুর

০২

০০

 

৭৬

বানা এক্কা

,,

,,

,,

০০

 

৭৭

সন্তোষ এক্কা

এতয়া

,,

,,

০১১

 

৭৮

মালতী

মৃত মঙ্গল এক্কা

,,

,,

০০

 

৭৯

সুকচান মিঞ্জি

মৃত বিচলা মিঞ্জি

,,

,,

০.০৪

 

৮০

শিবনাথ মিনজি

মধু মিনজি

,,

,,

০.০০

 

৮১

শিবনাথ কুজুর

মৃত হরেন কুজুর

,,

,,

০.০৫

 

৮২

সুমিত্রা কুজুর

মৃত ভাদিয়া তিগ্যা

,,

,,

০.০৩

 

৮৩

দুলাল টপ্প্য

মৃত গান্ধু

,,

,,

০.০৭

 

৮৪

রঘুনাথ খালকো

মৃত লেমপা

,,

,,

০০.০

 

৮৫

ভরত তিগ্য

রতনা তিগ্যা

,,

,,

০.০০

 

৮৬

লাচ্চু তিগ্যা

মৃত বিশা তিগ্যা

,,

,,

০.০৮

 

৮৭

রমেশ তিগ্যা

রামলাল তিগ্যা

,,

,,

০.০৬

 

৮৮

নিপেন তিগ্যা

বির্ষা তিগ্যা

কাশিয়াবাড়ী

,,

০.০৩

 

৮৯

সোমবারু

মৃত তিল্ল্যা তিগ্যা

,,

,,

০.০৫

 

৯০

সুকা

কমেল

,,

,,

০.০০

 

৯১

প্রশান্ত

মৃত খোকন

,,

,,

০.০০

 

৯২

রবি লাকরা

মৃত বিশ্বনাথ

,,

,,

০.০৮

 

৯৩

বান্ধব তিগ্যা

সোমরা তিগ্যা

,,

,,

০.১৩

 

৯৪

সোন্তেশ

সুকুমার

,,

,,

০.০০

 

৯৫

মুংলি

মৃত খোকন

,,

,,

০.১০

 

৯৬

মুরলি

মৃত আমাতু

,,

,,

০.০০

 

৯৭

মিন্টু

 গোনেশ

,,

,,

০.০০

 

৯৮

ভারতি

মৃত ভিম

,,

,,

০.১০

 

৯৯

নবিন

দুর্গা তিগ্যা

,,

,,

০.০০

 

১০০

সুকু

সাওনা তিগ্যা

,,

,,

০.০০

 

১০১

বিমল

মৃত মঙ্গল তিগ্যা

,,

,,

০.০৩

 

১০২

সোমরো

মৃত বান্দু

,,

,,

০.০৫

 

১০৩

সুরেশ তিগ্যা

মৃত লক্ষন তিগ্যা

,,

,,

০.০৩

 

১০৪

সাওনি

মহাদেব

,,

,,

০.০০

 

১০৫

রতন তিগ্যা

সুমুকার তিগ্যা

,,

,,

০.০২

 

১০৬

অলদিপ মালো

জয়পাল

,,

,,

০.০৪

 

১০৭

প্রদিপ মালো

,,

,,

,,

০.০৫

 

১০৮

জয়পাল মালো

মৃত মহেশ মালো

,,

,,

০.০৫

 

১০৯

সন্তোষ মালো

সুবাস মালো

,,

,,

০.০৩

 

 

ক্ষুদ্র জাতিসত্তা,নৃ-গোষ্ঠী ও সাম্প্রদায়ভূক্ত দুঃস্থ,অসহায় ও দারিদ্র ব্যক্তিগনের নামের তালিকা

ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।

ক্রমিক নং

নাম

পিতা/স্বামী

গ্রাম

ওয়ার্ড নং

বাড়ী সহ মোট জমির পরিমান

মন্তব্য

১১০

নারায়ন মালো

সুবাস মালো

কাশিয়াবাড়ী

০২

০.০৩

 

১১১

সুবাস মালো

মৃত সরত মালো

,,

,,

০.০৩

 

১১২

বিনয় মালো

মৃত রাজেন মালো

,,

,,

০.৪১

 

১১৩

সুভ রানী

মৃত সাহেব রাম

,,

,,

০.০৪

 

১১৪

সোভানী মালো

মৃত হরেন মালো

,,

,,

০.১০

 

১১৫

যহন মিনজি

বুধুয়া মিনজি

,,

,,

০.০৬

 

১১৬

তুবিয়াস মিনজি

,,

,,

,,

০.০৬

 

১১৭

রবিন মালো

শ্রীনাথ মালো

,,

,,

০.০৪

 

১১৮

রথিন মালো

,,

,,

,,

০.০৪

 

১১৯

কৃষ্ণ মালো

কালিপদ

,,

,,

০.১০

 

১২০

গউর মালো

,,

,,

,,

০.১০

 

১২১

পুষ্প তিগ্যা

মৃত কারমা

,,

,,

০.০৬

 

১২২

সামেল মিনজি

মৃত বুধুয়া

,,

,,

০.০৬

 

১২৩

কালিতুষ কিসপট্টা

লুইস কিসপট্টা

,,

,,

০.০০

 

১২৪

সাঞ্চু মালো

মৃত পরেশনাথ

পীরপাল

,,

০.১৫

 

১২৫

গউর মালো

মৃত শুকটা মালো

,,

,,

০.০০

 

১২৬

দেবেন মালো

,,

,,

,,

০.০৮

 

১২৭

উপেন মালো

 খোকা মালো

,,

,,

০.০৮

 

১২৮

কৈইলাশ মালো

মৃত মতিলাল মালো

,,

,,

০.০৩

 

১২৯

ঘোপেন মালো

অনিল মালো

,,

,,

০.০০

 

১৩০

রবিদাস মালো

মৃত রামপদ মালো

,,

,,

০.০৭

 

১৩১

হিরন মালো

শ্রীমন্ত মালো

,,

,,

০.০০

 

১৩২

নিত্ত মালো

বিনত মালো

,,

,,

০.০৬

 

১৩৩

জয়সাহা

মৃত জিতেন সাহা

,,

,,

০.০৬

 

১৩৪

শুধির মালো

কৃষ্ণনাথ

,,

,,

০.০০

 

১৩৫

সুদেপ মালো

মৃত সুধির মালো

,,

,,

০.০৩

 

১৩৬

বাসুদেব মালো

,,

,,

,,

০.০৩

 

১৩৭

নয়ন মালো

লগেন মালো

,,

,,

০.০০

 

১৩৮

গোপেন মালো

,,

,,

,,

০.০০

 

১৩৯

নরেন মালো

দেবেন মালো

,,

,,

০.০০

 

১৪০

বিরেন মালো

,,

,,

,,

০.০০

 

১৪১

হিরেন মালো

,,

,,

,,

০.০০

 

১৪২

রোমেশ মালো

সবরম মালো

,,

,,

০.০০

 

১৪৩

মগেশ

আমাতু মালো

,,

,,

০.০৪

 

১৪৪

ছতিশ বেসরা

মৃত ডুগরু বেসরা

 পীরপাল (বেলপুকুর)

,,

০.০০

 

 

ক্ষুদ্র জাতিসত্তা,নৃ-গোষ্ঠী ও সাম্প্রদায়ভূক্ত দুঃস্থ,অসহায় ও দারিদ্র ব্যক্তিগনের নামের তালিকা

ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।

ক্রমিক নং

নাম

পিতা/স্বামী

গ্রাম

ওয়ার্ড নং

বাড়ী সহ মোট জমির পরিমান

মন্তব্য

১৪৫

মোহন মুর্মু

চান্দু মুর্মু

পীরপাল(বেলপুকুর)

০২

০.০০

 

১৪৬

উপেন টুডু

বিধান টুডু

,,

,,

০.০৭

 

১৪৭

মিন্টু মুর্মু

লুইছ মুর্মু

,,

,,

০.০০

 

১৪৮

সাজেন টুডু

মৃত বিক্রম টুডু

,,

,,

০.০০

 

১৪৯

জয় হাসদা

বির্জু হাসদা

,,

,,

০.০০

 

১৫০

লক্ষিরাম মুর্মু

মৃত মেঠা মুর্মু

,,

,,

০.৩৩

 

১৫১

আমিন হাসদা

মৃত হোপনা হাসদা

,,

,,

০.৩৩

 

১৫২

হেলারুশ হেমরম

মৃত রোনান হেমরম

,,

,,

০.০০

 

১৫৩

বিফুল মুর্মু

লক্ষিরাম মুর্মু

,,

,,

০.০০

 

১৫৪

মিস্ত্রি হেমরম

সোম হেমরম

,,

,,

০.০০

 

১৫৫

সুশিল হেমরম

 ,,

,,

,,

০.০০

 

১৫৬

ফিলিমন হেমরম

মন্ডল হেমরম

,,

,,

০.৩৩

 

১৫৭

ফ্রানচিশ

,,

,,

,,

০.৩৩

 

১৫৮

ছাইমেল মুর্মু

মৃত অনিল মুর্মু

,,

,,

০.০০

 

১৫৯

কোমলেশ সরেন

মৃত মারাং সরেন

,,

,,

০.৩৩

 

১৬০

বাবলু হাসদা

লবানু হাসদা

,,

,,

০.০০

 

১৬১

পিতর মার্ডি

সুকরো মার্ডি

,,

,,

০.৫০

 

১৬২

আনছেল মার্ডি

,,

,,

,,

০.০০

 

১৬৩

অরসোলা সরেন

মৃত ছোলাইমান মার্ডি

,

,,

০.০০

 

১৬৪

লাইরেশ মুর্মু

ভোলা মুর্মু

,,

,,

০.০০

 

১৬৫

দাউদ হেমরম

 ছোট হেমরম

,,

,,

০.৪

 

১৬৬

যতিন মার্ডি

 হোপকা মার্ডি

,,

,,

০.০৩

 

১৬৭

রবেন হেমরম

চুরকা হেমরম

,,

,,

০.০৭

 

১৬৮

সেলিনা হাসদা

ইষ্টিফান হাসদা

,,

,,

০.০৮

 

১৬৯

হেলেনা সরেন

লেদারুশ হাসদা

,,

,,

০.০৬

 

১৭০

যোশেব হেমরম

গঙ্গারাম হেমরম

,,

,,

০.০৪

 

১৭১

ইলিয়াস মার্ডি

ডেমডা মার্ডি

,,

,,

০.১০

 

১৭২

প্রতাপ মার্ডি

,,

,,

,,

,,

 

১৭৩

জর্জ মার্ডি

টুইলা মার্ডি

,,

,,

০.০৪

 

১৭৪

ফ্রানচিশ মার্ডি

জিতেন মার্ডি

,,

,,

০.০০

 

১৭৫

যোহন

,,

,,

,,

০.০০

 

১৭৬

মোছেস মার্ডি

জর্জ মার্ডি

,,

,,

০.০০

 

১৭৭

লুকাশ মার্ডি

জিতেন মার্ডি

,,

,,

০.০৫

 

১৭৮

কলম হেমরম

মারকুশ হেমরম

,,

,,

০.০৭

 

১৭৯

শ্যামল মার্ডি

 যোশেব মার্ডি

,,

,,

০.১০

 

১৮০

অমল মার্ডি

,,

,,

,,

০.১০

 

ক্ষুদ্র জাতিসত্তা,নৃ-গোষ্ঠী ও সাম্প্রদায়ভূক্ত দুঃস্থ,অসহায় ও দারিদ্র ব্যক্তিগনের নামের তালিকা

ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।

ক্রমিক নং

নাম

পিতা/স্বামী

গ্রাম

ওয়ার্ড নং

বাড়ী সহ মোট জমির পরিমান

মন্তব্য

১৮১

সাবাসটিয়ান

ধুমা সরেন

পীরপাল(বেলপুকুর)

০২

০.০০

 

১৮২

শিপন মার্ডি

ফিলিপ মার্ডি

,,

,,

০.০০

 

১৮৩

তেরেজা মার্ডি

নরেশ মুর্মু

,,

,,

০.০৯

 

১৮৪

মানুয়েল মুর্মু

 যোশেব মুর্মু

,,

,,

০.২০

 

১৮৫

ছামছন মুর্মু

 ,,

,,

,,

০.২০

 

১৮৬

মোশেশ মুর্মু

,,

,,

,,

০.২০

 

১৮৭

উইলিয়াম মুর্মু

ইছাহক মুর্মু

,,

,,

০.২০

 

১৮৮

নরেন মুর্মু

,,

,,

,,

০.২০

 

১৮৯

প্রিতিলিনা মার্ডি

কনেলিউস মুর্মু

,,

,,

০.২০

 

১৯০

সেবেসতিয়ান মুর্মু

 যোহন মুর্মু

,,

,,

০.৫০

 

১৯১

লুকাশ মুর্মু

মাতলা মুর্মু

,,

,,

০.০৫

 

১৯২

জাতিয়াশ সরেন

পিতর সরেন

,,

,,

০.১৬

 

১৯৩

আগপিত মার্ডি

ললিন মার্ডি

,,

,,

০.০৫

 

১৯৪

ফিলিমন মার্ডি

,,

,,

,,

০.০৫

 

১৯৫

হেলারুশ মার্ডি

,,

,,

,,

০.০৫

 

১৯৬

মারকেলিউস মার্ডি

,,

,,

,,

০.৫

 

১৯৭

ইস্টিফান মার্ডি

,,

,,

,,

০.০৫

 

১৯৮

রাকায়েল মার্ডি

এমেলিউস মার্ডি

,,

,,

০.০৪

 

১৯৯

পিউস মার্ডি

,,

,,

,,

০.০৪

 

২০০

দেওয়ান মার্ডি

মৃত গোনেশ মার্ডি

,,

,,

০.০৮

 

২০১

বিনুস মার্ডি

মৃত বদের মার্ডি

,,

,,

০.১০

 

২০২

কেলমেলতিনা মার্ডি

মৃত সাহেব মার্ডি

,,

,,

০.০০

 

২০৩

ফ্রানচিস মার্ডি

মৃত আনতনিরুলা

,,

,,

০.২০

 

২০৪

আলবেরকুস

,,

,,

,,

০.২০

 

২০৫

মাইকেল মার্ডি

,,

,,

,,

০.২০

 

২০৬

লুকাশ মুর্মু

আঞ্জুলুশ মুর্মু

,,

,,

০.০২

 

২০৭

থোমাল বাসকে

দেওয়ান বাসকে

,,

,,

০.০০

 

২০৮

চুন্ডা টুডু

মৃত পারু টুডু

,,

,,

০.২৪

 

২০৯

কৃষ্ণ টুডু

মৃত রবেন

,,

,,

০.০৭

 

২১০

রবেন টুডু

মৃত পারু টুডু

,,

,

০.০৭

 

২১১

লখরাম টুডু

সুফল টুডু

,,

,,

০.৩৩

 

২১২

রোমেশ টুডু

লক্ষিরাম

,,

,,

০.০৫

 

২১৩

চম্পা মার্ডি

আলতনি বয়লা

,,

,,

০.০০

 

২১৪

মার্থা মার্ডি

 যেসেব মুর্মু

,,

,,

০.০০

 

২১৫

চিচিলিয়া হেমরম

ইচাহাক মুর্মু

,,

,,

০.০০

 

২১৬

সান্তিনা মুর্মু

আন্তিন বয়লা

,,

,,

০.০০

 

২১৭

মুনিকা মুর্ম

 দেওয়ান মুর্মু

,,

,,

০.০০

 

২১৮

লিকুলাস মার্ডি

সাহেব মার্ডি

,,,

,,

০.১০

 

ক্ষুদ্র জাতিসত্তা,নৃ-গোষ্ঠী ও সাম্প্রদায়ভূক্ত দুঃস্থ,অসহায় ও দারিদ্র ব্যক্তিগনের নামের তালিকা

ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।

ক্রমিক নং

নাম

পিতা/স্বামী

গ্রাম

ওয়ার্ড নং

বাড়ী সহ মোট জমির পরিমান

মন্তব্য

২১৯

শ্রী সহরলাল

মটরা

কাটাপুকুর

০৩

.০২ শতক

 

২২০

 শ্রী  অমূল্য

,,

,,

,,

.০৩ শতক

 

২২১

 বাবুল্লাহ

কদয়ারাম

,,

,,

.০৭ শতক

 

২২২

 শ্বিব লাল

,,‘

,,

,,

.০৭ শতক

 

২২৩

 নিরঞ্জন

শ্রী সুরেন

,,

,,

.০২ শতক

 

২২৪

টোলা

মৃত শিরতন দাস

,,

,,

.০৩ শতক

 

২২৫

 গোলাপচাঁন

শ্রী টোলা রবিদাস

,,

,,

.০৩ শতক

 

২২৬

 দুলালচাঁন

,,

,,

,,

.০৩ শতক

 

২২৭

 রহিমল

শ্রী বাচ্চা রাম

,,

,,

.০৫ শতক

 

২২৮

দীলিপ

,,

,,

,,

.০৫ শতক

 

২২৯

বাচ্চা রাম

মৃত  শিরতন

,,

,,

.০৪ শতক

 

২৩০

শ্রী সূর্য্য রবিদাস

মৃত মটরা

,,

,,

.০২ শতক

 

২৩১

 রাজেন

শ্রী ভোলা

,,

,,

.০৪ শতক

 

২৩২

 শ্রী উকিল

,,

,,

,,

.০৪ শতক

 

২৩৩

সুবাশ

শ্রী নানকু 

,,

,,

.০৩ শতক

 

২৩৪

বিল্পব 

মৃত মটরা

,,

,,

.০২ শতক

 

২৩৫

হরেন

শ্রী নানকু

,,

,,

.০৩ শতক

 

২৩৬

সন্তোস

,,

,,

,,

.০৩ শতক

 

২৩৭

লক্ষী রাম

মৃত রামপ্রাসাদ

,,

,,

.০৪ শতক

 

২৩৮

 মানিক

,,

,,

,,

.০৪ শতক

 

২৩৯

 রবিয়া

 শ্রী টোলা

,,

,,

.০৩ শতক

 

২৪০

 ভোলা

মৃত শিরতন

,,

,,

.০৪ শতক

 

২৪১

বুনিয়া

শিবরতন

,,

,,

.০২ শতক

 

২৪২

 ছায়েম লাল

গুলু চরন

,,

,,

.১০ শতক

 

২৪৩

ভগমতিয়া

মৃত শিচরন

,,

,,

.০১ শতক

 

ক্ষুদ্র জাতিসত্তা,নৃ-গোষ্ঠী ও সাম্প্রদায়ভূক্ত দুঃস্থ,অসহায় ও দারিদ্র ব্যক্তিগনের নামের তালিকা

ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।

ক্রমিক নং

নাম

পিতা/স্বামী

গ্রাম

ওয়ার্ড নং

বাড়ী সহ মোট জমির পরিমান

মন্তব্য

২৪৪

শ্রী বিরেন পাহান

মৃত বনমালী পাহান

গোবিন্দপুর

০৬

.০০০

 

২৪৫

কৌশিলা  পাহান

কিনা পাহান

,,

,,

,,

 

২৪৬

রৌষ্টম পাহান

বগদিশ পাহান

,,

,,

,,

 

২৪৭

গোবরা  ফুজর

ভগবান

,,

,,

,,

 

২৪৮

ভবানী মুরর্মূ

 

,,

,,

,,

 

২৪৯

সুকুমার মুরর্মূ

মৃত সোমবারু মুরর্মূ

,,

,,

.০২

 

২৫০

সান্ত তিগ্যা

মৃত প্রভাশ তিগ্যা

,,

,,

.০০০

 

২৫১

অখিল এককা

মৃত জগবন্ধু

,,

,,

.০০৩

 

ক্ষুদ্র জাতিসত্তা,নৃ-গোষ্ঠী ও সাম্প্রদায়ভূক্ত দুঃস্থ,অসহায় ও দারিদ্র ব্যক্তিগনের নামের তালিকা

ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।

ক্রমিক নং

নাম

পিতা/স্বামী

গ্রাম

ওয়ার্ড নং

বাড়ী সহ মোট জমির পরিমান

মন্তব্য

২৫২

শ্রীমতি প্রিয়ারানী

মৃত কমলা পাহান

 খোনাপুকুর

০৮

০০০

 

২৫৩

খিতিশ পাহান

মৃত সমরা পাহান

,,

,,

,,

 

২৫৪

মংলু পাহান

ভূলু পাহান

,,

,,

,,

 

২৫৫

নিখিল পাহান

সুধির পাহান

,,

,,

,,

 

২৫৬

বুদা পাহান

মৃত সমরা পাহান

,,

,,

,,

 

২৫৭

বকুল পাহান

 রেনু পাহান

,,

,,

,,

 

২৫৮

সারা মুরর্মূ

মৃত  সোম মুরর্মূ

,,

,,

,,

 

২৫৯

শুকরা মুরর্মূ

বিরেন পাহান

,,

,,

,,

 

২৬০

রগলু পাহান

রিনু পাহান

,,

,,

,,

 

২৬১

বিরেন পাহান

মৃত মংলা পাহান

,,

,,

,,

 

২৬২

শ্রীমতি গোলাপী রানী

মৃত পরেশ পাহান

,,

,,

,,

 

২৬৩

শ্রী সুবাশ পাহান

শ্রী ধানু পাহান

,,

,,

,,

 

২৬৪

শ্রী সুবল পাহান

মৃত মংলা পাহান

,,

,,

,,

 

২৬৫

শ্রী গদলু পাহান

মৃত বুদু

,,

,,

,,

 

২৬৬

শ্রী গবিন্দ পাহান

মৃত সাধন পাহান

,,

,,

,,

 

২৬৭

শ্রী দুলাল পাহান

 গোরকুয়া পাহান

,,

,,

,,

 

২৬৮

শ্রী দীপেন পাহান

ক্ষুদু পাহান

,,

,,

,,

 

২৬৯

শ্রী  ওপেন পাহান

সাধনা পাহান

,,

,,

.০৩

 

২৭০

শ্রী খোকা পাহান

মগোয়া পাহান

,,

,,

.০৪

 

২৭১

শ্রী বিশু পাহান

যত্র পাহান

,,

,,

.০৩

 

২৭২

শ্রী লুদু পাহান

মগোয়া পাহান

,,

,,

.০৩

 

২৭৩

শ্রী চন্দ্র পাহান

রঘু পাহান

,,

,,

.০৫

 

২৭৪

যতিন পাহান

শ্রী যোগেন

,,

,,

.০৪

 

২৭৫

সুবেশ পাহান

মৃত জোগেশ

,,

,,

,,

 

২৭৬

রবিয়া পাহান

শ্রী পথদ পাহান

,,

,,

,,

 

২৭৭

রেনু পাহান

ঝড়িয়া পাহান

,,

,,

,,

 

২৭৮

ভূরকো পাহান

মৃত মনোয়ার

,,

,,

,,

 

২৭৯

দুলাল পাহান

মৃত খোকা পাহান

,,

,,

,,

 

২৮০

হরিশ  পাহান

মৃত হরিপদ

,,

,,

,,

 

২৮১

সন্তোষ পাহান

মৃত গনেশ পাহান

,,

,,

,,

 

২৮২

দ্বিজেন পাহান

মৃত কদম পাহান

,,

,,

,,

 

২৮৩

সুমন্ত পাহান

মৃত অষ্ট পাহান

,,

,,

,,

 

২৮৪

শ্রীমতি ছবি রানী

সকুল পাহান

,,

,,

,,

 

২৮৫

বিজলী পাহান

মানিক পাহান

,,

,,

,,

 

২৮৬

শ্রীফর পাহান

রাজারাম পাহান

,,

,,

,,

 

২৮৭

স্বপ্না রানী

ধিরেন

,,

,,

,,

 

২৮৮

আরতী রানী

শ্রী স্বপন

,,

,,

,,

 

ক্ষুদ্র জাতিসত্তা,নৃ-গোষ্ঠী ও সাম্প্রদায়ভূক্ত দুঃস্থ,অসহায় ও দারিদ্র ব্যক্তিগনের নামের তালিকা

ইউনিয়নঃ কুসুম্বা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।

ক্রমিক নং

নাম

পিতা/স্বামী

গ্রাম

ওয়ার্ড নং

বাড়ী সহ মোট জমির পরিমান

মন্তব্য

২৮৯

সবুজ কর্মকার

উকিল কর্মকার

ঢাকারপাড়া

০৯

.০৯ শতক

 

২৯০

শ্রী কৃষ্ণ কর্মকার

শুকলা

,,

,,

,,

 

২৯১

গাংগী উড়াও

শ্রী গোপাল উড়াও

ছালাখুর

,,

,,

 

২৯২

 অষ্টমী উড়াও

মৃত কমল উড়াও

,,

,,

,,

 

২৯৩

মানিক রবিদাস

মৃত রামভজু

পুকুরপাড়া

,,

,,

 

২৯৪

আরজুন উড়াও

মৃত ডিপু উড়াও

ছালাখুর

,,

,,

 

২৯৫

তুলিয়া  উড়াও

মাধো উড়াও

,,

,,

,,

 

২৯৬

শুনিল উড়াও

ধুমা উড়াও

,,

,,

,,

 

২৯৭

লাচিয়া উড়াও

বিশু উড়াও

,,

,,

,,

 

২৯৮

বুছা উড়াও

শুকড়া উড়াও

,,

,,

,,

 

২৯৯

শ্রী উত্তম

শ্রী জোনা

রুনিহালী

,,

,,

 

৩০০

সহরলাল রবিদাস

মৃত শিতল রবি

ঢাকারপাড়া

,,

,,

 

৩০১

 উত্তম রবিদাস

শ্যামল রবিদাস

ঢাকারপাড়া

,,

,,

 

৩০২

বিপুল রবিদাস

মৃত হেমন্ত রবিদাস

রুনিহালী

,,

,,

 

৩০৩

নরেন ররিদাস

নন্দলাল রবিদাস

 গোহাড়া

,,

,,